AVALUACIÓ DEL RISC

El 1990 va començar a saber-se de l'afectació per aluminosi en diversos edificis de Barcelona, on un esfondrament va provocar una víctima mortal i alguns ferits, a banda dels consegüents trastorns en la vida dels propietaris d'aquests habitatges. Més recentment l'any 2019 a Badalona es va produir un nou cas molt mediàtic, sortosament sense víctimes, i que va obligar a enderrocar d'urgència l'edifici.

Per saber si una construcció té biguetes afectades per aluminosi, és sempre molt recomanable adreçar-se a un tècnic de l'edificació perquè valori l'estat de la construcció, i pugui determinar si s'han d'efectuar actuacions d'urgència per garantir la integritat estructural de l'habitatge i la seguretat dels seus inquilins.

En edificacions amb la presència d'aquest tipus de biguetes, s'ha de prestar molta atenció a les zones amb més humitat; banys i cuines a causa de la presència de vapor d'aigua, sota els terrats o teulades, i en zones per on passen les canalitzacions d'aigua. Les possibles entrades o fuites d'aigua poden provocar una oxidació accelerada en les armadures de les biguetes pretensades i desencadenar els efectes més perillosos de l'aluminosi.

També és cert que molts edificis amb biguetes aluminoses, no han desenvolupat la fase més avançada de la patologia pel seu bon estat de conservació, a causa del tipus d'ambient i protecció que han tingut durant anys. De totes maneres és convenient una vegada detectades les bigues aluminoses, fer-ne un seguiment, i prevenir l'exposició a una elevada humitat o entrades directes d'aigua.