AVÍS LEGAL

Aquesta pàgina web ha estat creada per Satec Laboratori d’Assaigs per a la Construcció, S.L., amb caràcter informatiu. El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

Titularitat de la pàgina web

En compliment amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el titular del domini aluminosi.net és Satec Laboratori d’Assaigs per a la Construcció, S.L. amb NIF B64232200 i domicili social al c/. Ramon Llull, 50 de la població de Vilanova del Camí, província de Barcelona. Telèfon: 93 806 03 62 i e-mail: info@satec.cat

Contingut de la web i enllaços

El titular no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina aluminosi.net. La presència d'aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí.

En cas que el titular tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web i els seus continguts són propietat de Satec Laboratori d’Assaigs per a la Construcció, S.L. o de tercers que l'han autoritzada per al seu ús. Tots els textos, dissenys, continguts, estructura, logotips, codis font, i demés elements de la pàgina web estan protegits per la legislació i els tractats internacionals vigents en la matèria. La reproducció, còpia, distribució, modificació i/o qualsevol altra activitat que es pogués realitzar amb els continguts d'aquesta pàgina web, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, queden estrictament prohibits sense la prèvia autorització expressa del titular. L'accés a aquesta pàgina web no suposa, en cap cas, adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat intel·lectual sobre els continguts que figuren en la mateixa.